Zoek

Zoek een evenement op titel, organisatie, datum (vb. "17/04", "20 u") of trefwoord.
of volg deze links op zoek naar
een zaal, materiaal of de bib.

Leeskring: Judas

Cursus & Lezingen

Georganiseerd door: Bibliotheek ism Davidsfonds

09/04/2020
14 u

Beuk

Gratis

De leeskring bespreekt vandaag 'Judas' van Amos Oz.

Wie “Judas” zegt, denkt aan “verraad”. Amos Oz spreidt in zijn gelijknamig boek een waaier uit van trouweloosheid aan personen, aan beloften, aan politieke ideeën over het leven van vier extreem heftige figuren, waarvan twee reeds dood, toch duidelijk aanwezig blijven.
Verhalende hoofdstukken wisselen af met meer essayistische bespiegelingen van de twee aan elkaar toegewezen nog levende personen. Een verrassende visie op de Nieuwtestamentische figuur van Judas Iskariot stelt vragen over de zin van ofwel veranderen van mening, ofwel hardnekkig vasthouden aan oude idealen. Een complex boek van Amos Oz, die bij leven de Nobelprijs voor literatuur misliep.

In samenwerking met Davidsfonds.

Vooraf inschrijven via maria.baets@skynet.be

`