Zoek

Zoek een evenement op titel, organisatie, datum (vb. "17/04", "20 u") of trefwoord.
of volg deze links op zoek naar
een zaal, materiaal of de bib.

Valt België nog bijeen te houden?

Cursus & Lezingen

Georganiseerd door: Davidsfonds

07/11/2019
20 u

Conferentiezaal

Prijs: 15/12

Lezing door Rik Van Cauwelaert

Meer dan veertig jaar journalistieke ervaring, waarvan zesentwintig jaar bij het weekblad Knack. Geen wonder dat Rik Van Cauwelaert (1950) in 2012 in de top drie staat van de meest invloedrijke Belgische journalisten op Twitter. Zijn kritische houding tegenover de politieke machthebbers wordt gesmaakt of op zijn minst gevolgd door velen.

Met vlijmscherpe analyses, een enorme feitenkennis en een onvermoeibaar streven naar onafhankelijke en kwaliteitsvolle berichtgeving, krijgt u een spreker die, met uitgesproken en sterk onderbouwde standpunten over het politieke en historische kluwen in België en Europa, iedereen in de zaal kan boeien.

Prijs: 15 €, voor DF-leden 12 €, drankje nadien inbegrepen Inschrijven bij Chris Van de Perre, 0475 588197, christiane.vandeperre@skynet.be Bankrekening Davidsfonds Wijnegem: BE58 2200 4807 7579, met mededeling: België

`